یک شهر ایده آل در جنوبی ترین قسمت ایتالیا بنام Puglia وجود دارد که دور آن را جنگل و کوه های سرسبز پر کرده است. این منظقه از ایتالیا به افرادی که برای زندگی Puglia را انتخاب کنند تا 2 هزار دلار یا 1792 یورو پرداخت خواهد کرد.

شهردار Candela می خواهد آینده روشنی را برای این منطقه بسازد. منطقه ای که خیابان های آن را افراد بسیار زیادی پر کرده بودند و همیشه شلوغ بود. از این رو به ازای هر نفر 800 دلار یا 716 یورو، 1200 دلار یا 1075 یورو برای یک زوج و 1400 تا 1800 دلار یا 1344 تا 1613 یورو به ازای خانواده های 3 نفره در نظر گرفته است. همچنین برای خانواده های 4 نفره و 5 نفره هم بیشترا ز 2 هزار دلار پرداخت خواهد کرد.