برای دریافت ساین در سیسستم رزرواسیون سپهر فرم زیر را دریافت کنید و پس از تکمیل فرم آن را به همراه ثبت اطللاعات زیر آپلود کنید.
دانلود فرم
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.

آپلود فایل ممکن است کمی طول بکشد.

• به فرم های فاقد مهر و امضاء ترتیب اثر داده نمی شود.

• جهت امنیت بیشتر، رمز عبور خود را هر ماه یک بار تغییر دهید.

• این Sign متعلق به آژانس درخواست کننده می باشد و هرگونه عواقب ناشی از سوءاستفاده کارکنان از این اطلاعات بر عهده آژانس درخواست کننده می باشد.