یک روستای ایتالیایی به ازای زندگی در روستا به شما پول پرداخت می کند!!

یک شهر ایده آل در جنوبی ترین قسمت ایتالیا بنام Puglia وجود دارد که دور آن را جنگل و کوه های سرسبز پر کرده است. این منظقه از ایتالیا به افرادی که برای زندگی Puglia را انتخاب کنند تا 2 هزار دلار یا 1792 یورو پرداخت خواهد کرد. شهردار Candela می خواهد آینده روشنی را برای این منطقه […]