صدور ویزا

صدور ویزا کشورهای مختلف صدور ویزا – روادید چیست؟ روادید یا ویزا مدرکی است که جهت ورود به کشورهای دیگر صادر می شود. انواع صدور ویزا: ویزای آسیا: این ویزا برای کشورهایی که در آسیا وجود دارند صادر می شود. برخی از کشورهای آسیایی مانند ترکیه و غیره نیازی به ویزا ندارند و فقط داشتن […]