امروز : شنبه 26 خرداد -
ورود به سیستم رزرواسيون سپهر
سیستم سپهر

ویزای روسیه

نوع ویزا قیمت (دلار) تحویل
مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزای روسیه
۱- فرم مشخصات فردی از جمله محل کار و شغل و محل سکونت شماره های تماس
۲- گذرنامه با امضا با حداقل ۷ ماه اعتبار از تاریخ برگشت مسافر (گذرنامه های قبلی)
۳- واچر هتل شهر مقصد
۱۵- یک تا شش قطعه عکس رنگی زمینه سفید جدید
۲۲- تمکن مالی

 

قوانین درخواست و صدور روادید (ویزا)
۱- در صورتیکه ویزا به هر دلیلی همجون تعطیلی سفارت ، تشابه اسمی و یا چهره ای مسافر ، اختلافات سیاسی و غیره دیرتر از موعد مقرر صادر گردد و یا به مسافری ویزا ندهند این دفتر هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت بدیهی است که سفرنیکان تنها درخواست کننده ویزا از سفارت می باشد نه صادر کننده ویزا

۲- درصورتیکه ویزای شخص یا اشخاصی (حتی از گروه) به هر دلیلی رد(مرفوض) ویا دیرتر از موعد مقرر توسط اداره مهاجرت تحویل گردد، هیچگونه مسئولیتی برعهده سفرنیکان نمی باشد و جرایم مربوطه (از جمله سوخت بلیت و نوشو هتل) بر عهده مسافر میباشد و (باقی) مسافرین ملزم به استفاده از خدمات درخواستی می باشند درصورت انصراف ملزم به پرداخت تمام مبلغ خدمات درخواستی(شامل بلیطها، ویزاها ، هتلها وسایرخدمات درخواستی) می باشند

۳- در صورتیکه به هر دلیلی به مسافری ویزا داده نشود و یا دیرتر از موعد مقرر ویزا تحویل داده شود هیچ مبلغی بابت ویزا و یا دعوتنامه به مسافر برگرداننده نخواهد شد و تمامی هزینه های تغییر تاریخ و یا کنسلی بلیت و هتلها بر عهد مسافر می باشد.

۴- صدور بلیت و رزور هتل بهتر است بعد از صدور و دریافت ویزا انجام پذیرد ، چراکه هرگونه خسارت احتمالی بر اثر عدم صدور ویزا برعهده مسافر خواهد بود.

۵- مسئولیت کنترل و چک کردن درست بودن نام و نام خانوادگی و تاریخ اعتبار و نوع ویزا و اسامی همراهان و محتویات ویزا هنگام دریافت ویزا برعهده مسافر می باشد.

۶- هرگونه تغییر قیمت در نرخهای فوق بدلیل نوسانات نرخ ارزی و یا گران شدن نرخ ویزا از جانب سفارت بر عهده مسافر می باشد.

۷- چنانچه برای همراه مسافر در گذرنامه نیز ویزا لازم است بصورت کتبی درخواست ویزای همراه نیز ارسال گردد.

۸- صاحب پاسپورت در صورت لزوم به حضور در سفارت باید در ایران باشد.

۹- کنترل کلیه مدارک مسافر بر عهده آژانس درخواست کننده می باشد.

۱۰- داشتن گذرنامه با حداقل هفت ماه اعتبار بر عهده مسافر است.

۱۱- نشانی و تلفن محل سکونت و محل کار مسافر الزامیست.

۱۲- در ویزای گروهی چین افراد باید با هم ورود و خروج نمایند.

۱۳- برای گرفتن ویزا درخواست کتبی مورد نیاز است.

۱۴- کل هزینه ویزا قبل از اقدام دریافت می گردد.

۱۵- ویزا فقط برای بلیت یا هتل اقدام می گردد.

۱۶- ویزای تجاری فقط در ایام نمایشگاه چین اقدام می گردد.

۱۷- ارسال مدارک و درخواست ویزا به منزله پذیرش تمامی موارد فوق می باشد.

۱۵ روزه گردشگری عادی ۱۰۰ ۷ روز کاری
یک ماهه گردشگری عادی ۱۳۰ ۶ روز کاری
یک ماهه گردشگری فوری ۱۴۰ ۲ روز کاری
یک ماهه تجاری عادی ۱۶۰ ۲۵ روز کاری
۳ ماهه تجاری عادی دبل ۱۷۰ ۲۲ روز کاری
یکماهه تجاری سینگل فوری ۲۱۰ ۱۵ روز کاری
۳ ماهه تجاری دبل فوری ۲۲۰ ۱۵ روز کاری
یکساله تجاری مکرر ۴۱۰ ۲۵ روز کاری

صفحه های دیگر