امروز : یکشنبه 06 فروردین -

ویزای دبی

نوع ویزا قیمت (درهم) تحویل
مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزای کشور امارات
1- فرم مشخصات فردی از جمله محل کار و شغل و محل سکونت شماره های تماس
2- گذرنامه با امضا با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ برگشت مسافر (گذرنامه های قبلی)

 

قوانین درخواست و صدور روادید (ویزا)
1- در صورتیکه ویزا به هر دلیلی همجون تعطیلی سفارت ، تشابه اسمی و یا چهره ای مسافر ، اختلافات سیاسی و غیره دیرتر از موعد مقرر صادر گردد و یا به مسافری ویزا ندهند این دفتر هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت بدیهی است که سفرنیکان تنها درخواست کننده ویزا از سفارت می باشد نه صادر کننده ویزا

2- درصورتیکه ویزای شخص یا اشخاصی (حتی از گروه) به هر دلیلی رد(مرفوض) ویا دیرتر از موعد مقرر توسط اداره مهاجرت تحویل گردد، هیچگونه مسئولیتی برعهده سفرنیکان نمی باشد و جرایم مربوطه (از جمله سوخت بلیت و نوشو هتل) بر عهده مسافر میباشد و (باقی) مسافرین ملزم به استفاده از خدمات درخواستی می باشند درصورت انصراف ملزم به پرداخت تمام مبلغ خدمات درخواستی(شامل بلیطها، ویزاها ، هتلها وسایرخدمات درخواستی) می باشند

3- در صورتیکه به هر دلیلی به مسافری ویزا داده نشود و یا دیرتر از موعد مقرر ویزا تحویل داده شود هیچ مبلغی بابت ویزا و یا دعوتنامه به مسافر برگرداننده نخواهد شد و تمامی هزینه های تغییر تاریخ و یا کنسلی بلیت و هتلها بر عهد مسافر می باشد.

4- صدور بلیت و رزور هتل بهتر است بعد از صدور و دریافت ویزا انجام پذیرد ، چراکه هرگونه خسارت احتمالی بر اثر عدم صدور ویزا برعهده مسافر خواهد بود.

5- مسئولیت کنترل و چک کردن درست بودن نام و نام خانوادگی و تاریخ اعتبار و نوع ویزا و اسامی همراهان و محتویات ویزا هنگام دریافت ویزا برعهده مسافر می باشد.

6- هرگونه تغییر قیمت در نرخهای فوق بدلیل نوسانات نرخ ارزی و یا گران شدن نرخ ویزا از جانب سفارت بر عهده مسافر می باشد.

7- چنانچه برای همراه مسافر در گذرنامه نیز ویزا لازم است بصورت کتبی درخواست ویزای همراه نیز ارسال گردد.

8- صاحب پاسپورت در صورت لزوم به حضور در سفارت باید در ایران باشد.

9- کنترل کلیه مدارک مسافر بر عهده آژانس درخواست کننده می باشد.

10- داشتن گذرنامه با حداقل هفت ماه اعتبار بر عهده مسافر است.

11- نشانی و تلفن محل سکونت و محل کار مسافر الزامیست.

12- در ویزای گروهی چین افراد باید با هم ورود و خروج نمایند.

13- برای گرفتن ویزا درخواست کتبی مورد نیاز است.

14- کل هزینه ویزا قبل از اقدام دریافت می گردد.

15- ویزا فقط برای بلیت یا هتل اقدام می گردد.

16- ویزای تجاری فقط در ایام نمایشگاه چین اقدام می گردد.

17- ارسال مدارک و درخواست ویزا به منزله پذیرش تمامی موارد فوق می باشد.

14 روزه 285 8 روز کاری
1 ماهه 345 10 روز کاری
14 روزه فوری 365 3 روز کاری
1 ماهه مولتی 850 10 روز کاری
3 ماهه عادی 910 10 روز کاری
3 ماهه مولتی 2000 10 روز کاری

صفحه های دیگر