امروز : یکشنبه 27 خرداد -
ورود به سیستم رزرواسيون سپهر
سیستم سپهر

ویزای چین

نوع ویزا قیمت (دلار) تحویل
مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزای چین
۱- فرم مشخصات فردی از جمله محل کار و شغل و محل سکونت شماره های تماس
۲- گذرنامه با امضا با حداقل ۷ ماه اعتبار از تاریخ برگشت مسافر (گذرنامه های قبلی)
۳- یک تا شش قطعه عکس رنگی زمینه سفید جدید
۴- تمکن مالی

 

قوانین درخواست و صدور روادید (ویزا)
۱- در صورتیکه ویزا به هر دلیلی همجون تعطیلی سفارت ، تشابه اسمی و یا چهره ای مسافر ، اختلافات سیاسی و غیره دیرتر از موعد مقرر صادر گردد و یا به مسافری ویزا ندهند این دفتر هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت بدیهی است که سفرنیکان تنها درخواست کننده ویزا از سفارت می باشد نه صادر کننده ویزا

۲- درصورتیکه ویزای شخص یا اشخاصی (حتی از گروه) به هر دلیلی رد(مرفوض) ویا دیرتر از موعد مقرر توسط اداره مهاجرت تحویل گردد، هیچگونه مسئولیتی برعهده سفرنیکان نمی باشد و جرایم مربوطه (از جمله سوخت بلیت و نوشو هتل) بر عهده مسافر میباشد و (باقی) مسافرین ملزم به استفاده از خدمات درخواستی می باشند درصورت انصراف ملزم به پرداخت تمام مبلغ خدمات درخواستی(شامل بلیطها، ویزاها ، هتلها وسایرخدمات درخواستی) می باشند

۳- در صورتیکه به هر دلیلی به مسافری ویزا داده نشود و یا دیرتر از موعد مقرر ویزا تحویل داده شود هیچ مبلغی بابت ویزا و یا دعوتنامه به مسافر برگرداننده نخواهد شد و تمامی هزینه های تغییر تاریخ و یا کنسلی بلیت و هتلها بر عهد مسافر می باشد.

۴- صدور بلیت و رزور هتل بهتر است بعد از صدور و دریافت ویزا انجام پذیرد ، چراکه هرگونه خسارت احتمالی بر اثر عدم صدور ویزا برعهده مسافر خواهد بود.

۵- مسئولیت کنترل و چک کردن درست بودن نام و نام خانوادگی و تاریخ اعتبار و نوع ویزا و اسامی همراهان و محتویات ویزا هنگام دریافت ویزا برعهده مسافر می باشد.

۶- هرگونه تغییر قیمت در نرخهای فوق بدلیل نوسانات نرخ ارزی و یا گران شدن نرخ ویزا از جانب سفارت بر عهده مسافر می باشد.

۷- چنانچه برای همراه مسافر در گذرنامه نیز ویزا لازم است بصورت کتبی درخواست ویزای همراه نیز ارسال گردد.

۸- صاحب پاسپورت در صورت لزوم به حضور در سفارت باید در ایران باشد.

۹- کنترل کلیه مدارک مسافر بر عهده آژانس درخواست کننده می باشد.

۱۰- داشتن گذرنامه با حداقل هفت ماه اعتبار بر عهده مسافر است.

۱۱- نشانی و تلفن محل سکونت و محل کار مسافر الزامیست.

۱۲- در ویزای گروهی چین افراد باید با هم ورود و خروج نمایند.

۱۳- برای گرفتن ویزا درخواست کتبی مورد نیاز است.

۱۴- کل هزینه ویزا قبل از اقدام دریافت می گردد.

۱۵- ویزا فقط برای بلیت یا هتل اقدام می گردد.

۱۶- ویزای تجاری فقط در ایام نمایشگاه چین اقدام می گردد.

۱۷- ارسال مدارک و درخواست ویزا به منزله پذیرش تمامی موارد فوق می باشد.

گردشگری گروهی عادی ۹۰ ۱۵ روز کاری
گردشگری گروهی عادی ۱۲۰ ۱۰ روز کاری
یک ماهه انفرادی ۱۲۳ ۱۵ روز کاری
یکماهه انفرادی فوری ۱۵۳ ۱۰ روز کاری
ویزای تحصیلی ۱۰۰۰ ۱۰ روز کاری
یک ساله مولتی ۱۳۰۰ ۱۰ روز کاری

صفحه های دیگر