بلیط

کنسرت آرش ومسیح در کیش

18 آبان 1397

تخفیف سفرنیکان برای شما تومان
 • B

  قیمت بلیط

  80,000 تومان

  70,000 تومان انتخاب
 • H

  قیمت بلیط

  80,000 تومان

  70,000 تومان انتخاب
 • C

  قیمت بلیط

  100,000 تومان

  90,000 تومان انتخاب
 • G

  قیمت بلیط

  100,000 تومان

  90,000 تومان انتخاب
 • D

  قیمت بلیط

  140,000 تومان

  130,000 تومان انتخاب
 • F

  قیمت بلیط

  140,000 تومان

  130,000 تومان انتخاب
 • E

  قیمت بلیط

  150,000 تومان

  140,000 تومان انتخاب
 • K

  قیمت بلیط

  170,000 تومان

  160,000 تومان انتخاب
 • توضيحات
  تالار آوای خلیج فارس تاریخ کنسرت : 1397/8/18

درباره کنسرت آرش ومسیح در کیش

کنسرت آرش ومسیح در کیش