سفرنیکان پارسسفرنیکان پارس

قوانین را خوانده و قبول دارم

در حال حاضر عضو هستید؟

سفرنیکان پارسسفرنیکان پارس
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

پاراسل

پاراسل یکی از تفریحات مهیج برای جوانان برای چترسواری بر فراز دریای جزیره کیش است. برای آشنایی بیشتر با پاراسل فیلم زیر را مشاهده کنید.

65.000 تومن    52.000 تومان

حرکت با چتر بر فراز دریای خلیج فارس

  • 0 تومان