سفرنیکان پارسسفرنیکان پارس

قوانین را خوانده و قبول دارم

در حال حاضر عضو هستید؟

سفرنیکان پارسسفرنیکان پارس
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

فلای بورد

فلای بورد از جمله تفریحات دریایی است که به شما اجازه پرواز تا 12 متر بالاتر از سطح آب را می دهد. این فیلم مهیج را حتما ببینید.

فلای بورد

تجربه ای خاص از پرواز روی سطح آب

  • 0 تومان