سفرنیکان پارسسفرنیکان پارس

قوانین را خوانده و قبول دارم

در حال حاضر عضو هستید؟

سفرنیکان پارسسفرنیکان پارس
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور جام جهانی روسیه 2018

تور جام جهانی روسیه 2018

12 شب و 13 روز

جام جهانی 2018 روسیه از 24 خرداد ماه 1397 الی 24 تیر ماه 1397 در شهر مسکو واقع در کشور روسیه برگزار می گردد. از این رو با توجه به اینکه سفرنیکان در راستای اجرای تورهای مستقیم مسافرتی به کسورهای آسیایی و اروپایی موفقیت روز افزونی داشته و مسافران زیادی را راضی نگه داشته است بر آن شدیم تا تور جام جهانی روسیه 2018 را به مسافران خود پیشنهاد دهیم.

از این رو تا زمان شروع جام جهانی روسیه 2018 که تقریبا 6 ماه باقی مانده سفرنیکان پیشنهاد ویژه ای برای شرکت ها و سازمان ها و مسافران گرامی در نظر دارد.

زمان شروع جام جهانی روسیه 2018

24/خرداد/1397

زمان اتمام جام جهانی روسیه 2018

24/تیر/1397

2018/06/14 00:18:44

تور جام جهانی روسیه 2018