سفرنیکان پارسسفرنیکان پارس

قوانین را خوانده و قبول دارم

در حال حاضر عضو هستید؟

سفرنیکان پارسسفرنیکان پارس
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

ماساژ

ماساژ

ماساژ ریلکسی: ماساژ با روغن های گیاهی به همراه رایحه گیاهی، بازسازی کننده سلول های پوست

ماساژ سوئدی: افزایش گردش خون در عضلات، بهبود عملکرد سیستم لنفاوی

ماساژ روسی: افزایش گردش خون و جریان لنفاوی، تحریک تولید اندروفین، کنترل استرس های فیزیکی و روانی، افزایش دامنه حرکت

ماساژ ویژه: ماساژ اسپورت، روسی، سوئدی، ماساژ بازتابی، جادوی سنگ داغ

ماساژ با کف: ماساژ با کف در حمام، برطرف کننده اسپاس عضلانی و تقویت کننده گردش خون

ماساژ موضعی نیم تنه: ماساژ پشت به همراه رفع گرفتگی عضلانی

ماساژ سر و صورت: ماساژ سر و گردن با روغن های معطر، تسکین سردرد، بهبود عضلات و پوست صورت

ماساژ پا (قلب دوم): ماساژ تخصصی پا به همراه ماساژ بازتابی

  • 0 تومان